Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Documente interne

 

Declaraţia pentru Calitate a Rectorului şi a Senatului Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia                    
Sistemul instituţional de management al calităţii   
Politica şi strategiile de asigurare a calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia    
Codul Calităţii   
Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică programelor de studii   
Metodologie de evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare
  
Procedura operaţională privind realizarea activităţilor de benchmarking, SEAQ_PO_CMCSI_01   

Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET, SEAQ_PO_CMCSI_02

  
Procedura operaţională SEAQ_PO_CMCSI_03 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, SEAQ_PO_CMCSI_03   
Procedura operaţională privind verificarea anti-plagiat, SEAQ_PO_CMCSI_04