Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Documente interne

 

Declaraţia pentru Calitate a Rectorului şi a Senatului Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia                 
Carta universitară 
Codul Calităţii
Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei - 2011
Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei - 2012
Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei - 2013
Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei - 2014
Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei - 2015
Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2016
Raport de activitate al Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Universitară - 2015
Raport de activitate al Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Universitară - 2016
Regulament evaluare periodică programe de studii
Metodologia evaluării calităţii corpului profesoral

Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică

a calităţii corpului profesoral din Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin intermediul

platformei INTRANET