Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Documente interne

 

Declaraţia pentru Calitate a Rectorului şi a Senatului Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia                 
Carta universitară 
Sistemul instituţional de management al calităţii
Codul Calităţii
Raport asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - anul universitar 2017-2018
Raport asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - anul universitar 2016-2017
Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2018
Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2017
Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2016
Raport de activitate al Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Universitară - 2015
Raport de activitate al Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Universitară - 2016
Raport de activitate al Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Universitară - 2017
Regulament evaluare periodică programe de studii
Metodologia evaluării calităţii corpului profesoral

Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică

a calităţii corpului profesoral din Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin intermediul

platformei INTRANET