Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Misiune şi obiective

                Misiunea CMCSI constă în aplicarea, promovarea şi monitorizarea procedurilor, criteriilor, standardelor şi indicatorilor de evaluare şi asigurare a calităţii, corespunzătoare politicilor şi strategiei pentru calitate adoptate de Senat şi Rectorul Universităţii, asigurarea funcţionalităţii structurilor de management al calităţii şi punerea consecventă în aplicare a procedurilor de evaluare internă şi asigurare a calităţii elaborate de CEAC-UAB.

 

                 În conformitate cu misiunea asumată, CMCSI se conduce şi acţionează pentru realizarea următoarelor obiective:

 

a)    aplicarea, promovarea şi monitorizarea strategiei şi politicilor privind sistemul de management al calităţii adecvate specificului Universităţii şi asigurarea continuităţii procesului de evaluare şi asigurare a calităţii, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor.

 

b)    transpunerea şi detalierea Metodologiei de evaluare externă şi asigurare a calităţii educaţiei într-un sistem analitic şi operaţional de proceduri, criterii, standarde şi indicatori de performanţă, adaptat particularităţilor Universităţii, care să permită evaluarea, monitorizarea şi asigurarea efectivă a calităţii la nivelul tuturor activităţilor şi structurilor universitare;

 

c)    armonizarea sistemului intern de standarde şi indicatori de performanţă aferente programelor de studii cu sistemul de standarde şi indicatori practicat în evaluarea externă a calităţii educaţiei de către agenţiile specializate naţionale şi internaţionale;

 

d)    planificarea, organizarea, promovarea şi monitorizarea efectivă a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, pentru consacrarea culturii calităţii şi îmbunătăţirea permanentă a standardelor de calitate la nivel instituţional, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

e)    îmbunătăţirea continuă a mecanismelor interne de evaluare, pentru susţinerea şi creşterea calităţii şi performanţelor activităţilor de predare-învăţare-evaluare din Universitate.