Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Documente naţionale

 

Legea Educaţiei Naţionale  
Modificări şi completări la Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011   
Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2005  
OUG 75/2011 privind asigurarea calităţii educaţiei
 
Ordinul Ministrului nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii în învăţământul superior  
Anexa la ordinul 3928/21.04.2005