Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Proceduri

 

PROCEDURI DE SISTEMCod procedură


Denumire procedură


 

SEAQ_PS_CMCSI_01  

 

Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea şi retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaţionale / altor reglementări interne în cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 

SEAQ_PS_CMCSI_02  

 

Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

SEAQ_PS_CMCSI_03  

 

Procedură de sistem privind coordonarea activităţilor şi planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

SEAQ_PS_CMCSI_04  

 

Procedură de sistem privind managementul performanţei şi managementul riscurilor la nivelul structurilor academice şi operaţionale ale Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia