Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Proceduri

 

 

     În cursul anului 2009, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a implementat sistemul de management al calităţii. Manualul de proceduri cuprinde 6 proceduri de sistem şi 186 proceduri operaţionale.

 

Proceduri de sistem

PS-01 - Controlul documentelor

PS-02 - Controlul înregistrărilor

PS-03 - Auditul intern

PS-04 - Controlul produsului neconform

PS-05 - Acţiuni corective

PS-06 - Acţiuni preventive

 

Proceduri operaţionale

PO 01. 001 - Procedura de elaborare a documentelor de managementul calităţii

PO 01. 002 - Procedura privind circuitul documentelor în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

PO 02. 001 - PO 02. 025 - Procedurile Serviciului Financiar - Contabil

PO 03. 001 - PO 03. 003 - Procedurile Oficiului Juridic

PO 04. 001 - PO 04. 010 - Procedurile Serviciul Tehnic

PO 05. 001 - PO 05. 015 - Procedurile Biroul Personal - Salarizare

PO 06. 001 - PO 06. 009 - Procedurile privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă

PO 07. 001 - PO 07. 007 - Procedurile Serviciului Social

PO 08. 001 - Procedura privind arhivarea documentelor Universităţii

PO 09. 001 - Procedura privind desfăşurarea activităţii Biroului de Editura şi Tipografie

PO 10. 001 - PO 10. 008 - Procedurile Bibliotecii Universităţii

PO 11. 001 - PO 11. 022 - Procedurile Biroului Audit

PO 12. 001 - PO 12. 002 - Procedurile Serviciului Eliberare Diplome

PO 13. 001 - PO 13. 025 - Procedurile operaţionale aplicate în cadrul Facultăţilor Universităţii

PO 14. 001 - PO 14. 011 - Procedurile Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională

PO 15. 001 - PO 15. 005 - Procedurile Centrului pentru Cercetarea Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic

PO 16. 001 - PO 16. 004 - Procedurile Centrului pentru Managementul Proiectelor

PO 17. 001 - PO 17. 015 - Procedurile Centrului de Relaţii Internaţionale

PO 18. 001 - PO 18. 003 - Procedurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

PO 19. 001 - PO 19. 009 - Procedurile Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă

PO 20. 001 - PO 20. 003 - Procedurile Biroului IT

PO 21. 001 - PO 21. 005 - Procedurile Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

PO 22. 001 - PO 21. 006 - Procedurile Şcolii Doctorale

PO 23. 001 - PO 23. 004 - Procedurile Comisiei de monitorizare şi control intern