Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Evaluare programe de studiu

 

 

 

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA A OBŢINUT CALIFICATIVUL "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT"

ÎN URMA EVALUĂRII INSTITUŢIONALE ARACIS (2020) 

 

Raport Consiliu ARACIS - UAB 

Raport Departament de evaluare externă 

Raport Director de misiune şi coordonator

Raport evaluator străin 
Raport studenţi  
Scrisoare ARACIS
Scrisoare răspuns UAB
Raport Comisie consultativă

 

REZULTATE EVALUĂRI PROGRAME DE STUDIU


Evaluări 2021- studii universitare de licenţă


 
Domeniul                                                                                         Specializarea                                                                                                                                                  
Finanţe Finanţe şi bănci   
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (germană - engleză)  
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială  
     


     
Evaluări 2021- studii universitare de master    
     
Domeniul                                                                                           Specializarea                                                                                                                                                      
Muzică Muzică religioasă şi folclor muzical  
     
     


     
  Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică                                                                                                                              
     

 
Evaluări 2020- studii universitare de licenţă


Domeniul                                                                                          Specializarea                                                                                                                                                    
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) - IF  
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID  
Istorie Istorie - IF  
Limbă şi literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză - IF  
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor - ID  
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune - IF  
Marketing Marketing - IF  
Informatică Informatică - IF  
Sociologie Sociologie - IF  

 
 
Evaluări 2019 - studii universitare de licenţă


 
Domeniul Specializarea  
Drept Drept

 

 

Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

 

 

Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Deva)

 

 

Inginerie electronică, telecomunicaţii

şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

 

 

Limbi moderne aplicate             Traducere şi interpretare                                                        

 

 

Informatică Informatică (în limba engleză)

 

 

Ştiinţe administrative Administraţie publică

 

 

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru

 

 

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor

 

 

Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor

 

 

Ingineria mediului Ingineria mediului

 

Muzică Muzică religioasă

 

 

 
Evaluări 2019 - studii universitare de masterat


 

Domeniul

Programe de studii universitare de masterat aferente domeniului evaluat

 

Filologie - 2 programe în domeniu

1. Limbă, literatură şi cultură engleză în context european (selectat) cu modificarea limbii de predare din RO în EN - Limbă, literatură şi cultură engleză în context european (în limba engleză - English language, literature and culture in the european context)


2. Literatură şi cultură românească în context european

Istorie - 2 programe în domeniu

1. Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric (selectat)


2. Identităţi regionale în Europa central răsăriteană

 

Contabilitate - 2 programe în domeniu

1. Auditul şi controlul agenţilor economici (selectat)

 

2. Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

 

Finanţe - 2 programe în domeniu

1. Bănci, asigurări şi pieţe financiare (selectat)

 

2. Fiscalitate şi management financiar

 

Ştiinţe ale educaţiei - 2 programe

                                      în domeniu

1. Management educaţional (selectat)

 

2. Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Inginerie geodezică - 1 program

                                      în domeniu

1. Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar (Selectat)

 

Teologie - 2 programe  în domeniu

1. Mediere interculturală şi interreligioasă (selectat)

 

2. Teologie comparată

 

Marketing -  1 program în domeniu 1. Marketing şi promovarea vânzărilor (selectat)

 

Administrarea afacerilor - 3 programe

                                             în domeniu

1. Administrarea dezvoltării regionale durabile (selectat)

 

2. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

 

3. Administrarea afacerilor (în limba engleză)

 

Drept - 2 programe în domeniu

1. Ştiinţe penale şi criminalistică (selectat)

 

2. Instituţii de drept privat

 

Informatică 1 program în domeniu 1. Programare avansată şi baze de date (selectat)

 

Ştiinţe administrative -  1 program în domeniu 1. Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat (selectat) cu schimbarea denumirii în Asistenţă managerială şi administrativă

 

 

 

Evaluări 2018 - studii universitare de licenţă


 
Domeniul Specializarea  
Teologie Teologie ortodoxă pastorală
Inginerie civilă                                                     Inginerie urbană şi dezvoltare regională                                                                                                                               
Arte vizuale Artă sacră

Evaluări 2018 - studii universitare de masterat


 

Domeniul Specializarea  
Administrarea afacerilor                                    Administrarea afacerilor în limba engleză (Business administration)                                                                             

Sociologie

- 1 program în domeniu

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

Evaluări 2017 - Studii universitare de licenţă


 
Domeniul Specializarea  
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor - ID
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
Asistenţă socială Asistenţă socială - IF
Psihologie Terapie Ocupaţională
     

Evaluări 2017 - Studii universitare de masterat


 
Domeniul Specializarea  
Asistenţă socială Proiectarea şi managamentul serviciiilor sociale şi de sănătate
Finanţe Fiscalitate şi management financiar
     

Evaluări 2017


Program pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini în domeniile: 1) Matematică şi ştiinţele naturii; 2) Ştiinţe biologice şi biomedicale; 3) Ştiinţe inginereşti; 4) Ştiinţe sociale; 5) Ştiinţe umaniste şi arte; 6) Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice  
     
     
Evaluări 2016 - Studii universitare de licenţă

Domeniul Specializarea  
Ştiinţe administrative Administraţie publică
     
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune ID
 

Evaluări 2016 - Studii universitare de masterat


Domeniul Specializarea
Ingineria mediului  Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului 

Inginerie electronică, telecomunicaţii

şi tehnologii informaţionale

 Sisteme electronice inteligente avansate 
Sociologie Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

Evaluări 2015 - Studii universitare de licenţă


Domeniul Specializarea  
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (ID)
Finanţe Finanţe şi bănci
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
Informatică Informatică
Sociologie Sociologie
Istorie Istorie
Limbă şi literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză
Marketing Marketing
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ID)
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
Arheologie Arheologie
Limbă şi literatură Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză

 

Evaluări 2015 - Studii universitare de masterat


Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric
     

 

Evaluări 2014 - Studii universitare de licenţă


Domeniul Specializarea

Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru

Inginerie electronică, telecomunicaţii

şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată
Ingineria mediului Ingineria mediului

 

Evaluări 2014 - Studii universitare de masterat


Dezvoltarea şi managementul resurselor umane
   

 

Evaluări 2013 - Studii universitare de licenţă


Domeniul Specializarea  
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză)
Limbă şi literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare
Teologie Teologie ortodoxă pastorală
Drept Drept
Informatică Informatică (în limba engleză)
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială
Istorie Arheologie (în limba engleză)
Muzică Muzică religioasă
     
Evaluări 2013 - Studii universitare de masterat
Auditul şi controlul agenţilor economici
Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale
Teologie comparată
Consiliere pastorală
Studii muzeale şi turism cultural
Cercetarea arheologică interdisciplinară
Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană
   

 

Evaluări 2012 - Studii universitare de licenţă


Psihologie Terapie ocupaţională
     
Evaluări 2012 - Studii universitare de masterat
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Mediere interculturalăşi interreligioasă
Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar