Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Rezultate evaluări programe de studiu

 

 

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA A OBŢINUT CALIFICATIVUL "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT"

ÎN URMA EVALUĂRII INSTITUŢIONALE ARACIS (2015) 

 

Scrisoare ARACIS 
Scrisoare răspuns UAB 
Raport studenţi
Raport evaluator străin 
Raport Director de misiune şi coordonatori   
Raport Departament de evaluare 
Raport Consiliu ARACIS
Raport Comisie consultativă ARACIS

 

REZULTATE EVALUĂRI PROGRAME DE STUDIU


Evaluări 2018 - studii universitare de licenţă


 
Domeniul Specializarea  
Teologie Teologie ortodoxă pastorală
Inginerie civilă                                                     Inginerie urbană şi dezvoltare regională                                                                                                                               
Arte vizuale Artă sacră

Evaluări 2018 - studii universitare de masterat


 

Domeniul Specializarea  
Administrarea afacerilor                                    Administrarea afacerilor în limba engleză (Business administration)                                                                             

Evaluări 2017 - Studii universitare de licenţă


 
Domeniul Specializarea  
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor - ID
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
Asistenţă socială Asistenţă socială - IF
Psihologie Terapie Ocupaţională
     

Evaluări 2017 - Studii universitare de masterat


 
Domeniul Specializarea  
Asistenţă socială Proiectarea şi managamentul serviciiilor sociale şi de sănătate
Finanţe Fiscalitate şi management financiar
     

Evaluări 2017


Program pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini în domeniile: 1) Matematică şi ştiinţele naturii; 2) Ştiinţe biologice şi biomedicale; 3) Ştiinţe inginereşti; 4) Ştiinţe sociale; 5) Ştiinţe umaniste şi arte; 6) Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice  
     
     
Evaluări 2016 - Studii universitare de licenţă

Domeniul Specializarea  
Ştiinţe administrative Administraţie publică
     
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune ID
 

Evaluări 2016 - Studii universitare de masterat


Domeniul Specializarea
Ingineria mediului  Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului 

Inginerie electronică, telecomunicaţii

şi tehnologii informaţionale

 Sisteme electronice inteligente avansate 
Sociologie Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

Evaluări 2015 - Studii universitare de licenţă


Domeniul Specializarea  
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (ID)
Finanţe Finanţe şi bănci
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
Informatică Informatică
Sociologie Sociologie
Istorie Istorie
Limbă şi literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză
Marketing Marketing
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ID)
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
Arheologie Arheologie
Limbă şi literatură Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză

 

Evaluări 2015 - Studii universitare de masterat


Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric
     

 

Evaluări 2014 - Studii universitare de licenţă


Domeniul Specializarea

Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru

Inginerie electronică, telecomunicaţii

şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată
Ingineria mediului Ingineria mediului

 

Evaluări 2014 - Studii universitare de masterat


Dezvoltarea şi managementul resurselor umane
   

 

Evaluări 2013 - Studii universitare de licenţă


Domeniul Specializarea  
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză)
Limbă şi literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare
Teologie Teologie ortodoxă pastorală
Drept Drept
Informatică Informatică (în limba engleză)
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială
Istorie Arheologie (în limba engleză)
Muzică Muzică religioasă
     
Evaluări 2013 - Studii universitare de masterat
Auditul şi controlul agenţilor economici
Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale
Teologie comparată
Consiliere pastorală
Studii muzeale şi turism cultural
Cercetarea arheologică interdisciplinară
Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană
   

 

Evaluări 2012 - Studii universitare de licenţă


Psihologie Terapie ocupaţională
     
Evaluări 2012 - Studii universitare de masterat
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Mediere interculturalăşi interreligioasă
Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar