Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Evaluare corp profesoral

 

 

 

Rezultatele evaluării cadrelor didactice - 2017/2018, sem I
Rezultatele evaluării cadrelor didactice - 2017/2018, sem II
Rezultatele evaluării cadrelor didactice - 2016/2017, sem I
Rezultatele evaluării cadrelor didactice - 2016/2017, sem II
Rezultatele evaluării cadrelor didactice - 2015/2016, sem I
Rezultatele evaluării cadrelor didactice - 2015/2016, sem II

Raport asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul universitar 2015/2016

Rezultatele evaluării cadrelor didactice - 2014/2015, sem I  
Rezultatele evaluării cadrelor didactice - 2014/2015, sem II

Procedură operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică

a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,

prin intermediul platformei INTRANET

Procedură operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a nivelului

de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia