Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Adrese utile

România

 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
 Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

 

 Învăţământul superior

 ENQA - Home
 http://www.enqa.net
 Quality Assurance Agency for Higher Education - Home Page
 CHERI - Centre for Higher Education Research and information
 Higher Education Resource Hub
 Educational Policy Institute
 Global University Network for Innovation
 UNESCO - CEPES
 EUROPA - Education and Training - Higher education
 http://www.eurashe.be
 EUA: Home

 

ISI şi SJR

 ISI Web of Knowledge - Wikipedia, the free encyclopedia
 H-index - Wikipedia, the free encyclopedia
 Immediacy index - Wikipedia, the free encyclopedia
 Impact factor - Wikipedia, the free encyclopedia
 Science Citation Index - Wikipedia, the free encyclopedia
 Thomson Scientific
 Institute for Scientific Information - Wikipedia, the free encyclopedia
 Master Journal List - Thomson Scientific
 Web of Science - Thomson Scientific
 Citation Impact Forum - Thomson Scientific
 Scimago Journal & Country Rank

 

 

Wikipedia

 Portal:University - Wikipedia, the free encyclopedia
 European Higher Education Area - Wikipedia, the free encyclopedia
 Bologna process - Wikipedia, the free encyclopedia
 National Student Survey - Wikipedia, the free encyclopedia
 Alliance for Higher Education Competitiveness
 Higher education - Wikipedia, the free encyclopedia