Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Colectivul Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională

 

 

Director Centru


 

Conf. univ. dr. Bîrluţiu Adriana

 

E-mail: adriana.birlutiu@uab.ro

Membrii Consiliului CMCSI  


 

Conf. univ. dr. Dan Dănuleţiu

  Facultatea de Ştiinţe Economice

 

Conf. univ. dr. Luciana Oprea

  Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Conf. univ. dr. Hurbean Ada

  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Conf. univ. dr. Telea Marius

  Facultatea de Teologie Ortodoxă

Lect. univ. dr. Ciortea Marcela

  Facultatea de Istorie şi Filologie

Student Pogan Elena

  Liga Studenţilor

Membru invitat


 

 

Conf.univ.dr. Panaite Ovidiu Florin                                  Preşedinte CEAC