Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) la nivel instituţional

 

 

Preşedinte

       


Conf.univ.dr. Marina Lucian

Prorector


Membru


Prof.univ.dr. Breaz Nicoleta


Membru


Conf.univ.dr. Stanciu Laura


Membru


Conf.univ.dr. Onişor Remus


 Reprezentantul Sindicatului


Conf.univ.dr. Tulbure Ildiko


 Reprezentantul angajatorilor


Prof. Dărămuş Marcela 


Reprezentantul studenţilor


Bîrla Crina Georgiana


 Reprezentantul absolvenţilor


Mortură Laura Alexandra


Secretar


Conf.univ.dr.  Varvara Simona