Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

   

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia